top of page

พิธีเปิด พระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 23ตค60


พระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์

กำหนดการ พิธีทอดผ้ากฐิน

และ พิธีปั้นพระเจ้าทันใจ

พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ ปางยืนภาวนา

และ พิธีสมโภชเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์

ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2560

( การแต่งกาย : ชุดขาว และขอเชิญร่วมถือศีลปฏิบัติธรรม )

วันอาทิตย์ที่22 ตุลาคม 2560

ช่วงกลางคืน : ขั้นตอนพิธีกรรม : ตี 1 เวลา (โดยประมาณ

00.19น. พิธีบวงสรวง โดย อาจารย์บาง และคณะ

จัด ธูป เทียน บูชาบนโต๊ะเครื่องบวงสรวง

โดย พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์ (ประธานฝ่ายฆราวาส ) - อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร (โดย มัคนายก)และร่วมกันรับศีล

00.39น. พิธีวางอิฐฤกษ์ ปั้นพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย

ประธานฝ่ายฆราวาส พล.ร.ต.ปิโยรส –พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์

ลั่นฆ้องชัย เริ่มปั้น พระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ ปางยืนภาวนา

พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา

โดย ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

- หลังจากนั้นคณะศรัทธาประชาชนสวดตามบทสวดที่เตรียมไว้

(พร้อมกับเปิดCDประกอบ)

* สวดธรรมจักรกัปวัฏนสูตร

* สวดชินบัญชร

* สวดคาถามหาจักรพรรดิ์

* สวดชัยมงคลคาถา (สวดพาหุงฯ)

* สวดชัยใหญ่

* สวดบารมี 30 ทัศ

* สวดอิติปิโส

* สวดชยันโต

07.00น. พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตที่ลานพระเจดีย์

07.30น. ถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์

08.00 ผู้ร่วมพิธีร่วมรับประทานอาหาร

09.30น. พิธีถวายผ้าพระกฐิน แด่สงฆ์ ณ วัดป่าบัวแก้วฯ

เจ้าภาพกฐินสามัคคี-

รร.บางกอกพัฒนา+คุณแม่จิตต์สมรอุดหนุนและครอบครัว

11.30 ร่วมรับประทานอาหาร

15.39น. พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าทันใจ

( รวมทั้งวัตถุมงคล สิ่งของมีค่า ไว้ในองค์พระเจ้าทันใจ)

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

พ่อแม่ครูจารย์บุญมี เมตตาจุดเทียนชัยมงคล

-เทียนนวโลกุตระเป็นเทียนหนัก 2 บาท 9 เล่ม

และบรรจุหัวใจของพระเจ้าทันใจ

18.19 น. พิธีพุทธาภิเษกฉลองพระเจ้าทันใจ

สวดมนต์สมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์

- ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป (จัดดอกไม้ ธูป-เทียน)

- พระสงฆ์ เจ้าภาพ และคณะศรัทธา ทายกทายิกา มาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

- จุด ธูป – เทียน บูชาพระรัตนตรัย (เทียน ซ้าย – ขวา )

โดย พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์

(ประธานฝ่ายฆราวาส )

- ไหว้พระ รับศีล

- นิมนต์ พระเถระในพิธีเป็นประธานเป็นผู้เจิมและจุดเทียนชัย

ตรงบริเวณด้านหน้าที่ตั้งองค์พระเจ้าทันใจ (เตรียมเทียนชัย 1 เล่ม โดยจุดตลอดไปจนถึงเวลาสิ้นพิธีแล้วจึงดับเทียน)

- จุดเทียนมงคลชัย ซ้าย-ขวา ข้างตู้เทียนชัย

ตรงบริเวณด้านหน้าที่ตั้งองค์พระเจ้าทันใจ (ใช้เทียนหนัก 32 บาท 1 คู่ & เตรียมขันใส่น้ำ 2 ใบ ลอยด้วยดอกบัว 9 ดอก/ขัน (รวม 18 ดอก)จุดเทียนโดย พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์ (ประธานฝ่ายฆราวาส )

- นิมนต์พระสงฆ์ประธานโครงการฯ จุดเทียนโสฬสมงคล

(จำนวน 16 เล่ม )โดย พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

- เมื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทุกอย่างจนครบถ้วนบริบูรณ์ดีแล้ว ก็ถือว่าเสร็จสิ้นพิธี สำหรับ พิธีพุทธาภิเษก ต่อด้วยทำวัตรเย็น –สวดมนต์ และรับฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

จันทร์ 23 ต.ค. 60 -พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ “ ญาณสังวรานุสรณ์”

-ฉลองพระเจ้าทันใจ -พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ-

05.39น. พิธีเบิกเนตรพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ

- ถึงเวลาใกล้รุ่ง (ประมาณตี 5) พระสงฆ์พร้อมกันสวดเบิกพระเนตร

- นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดเบิกพระเนตร

- เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบท “ อะวิชชาปัจจะยา “

ประธานสงฆ์จุดเทียนประจำ แว่นตาพระเจ้า 9 เล่ม

“แว่นตาพระเจ้า ถือเป็นเครื่องสักการะที่ใช้ในการสมโภชน์พระพุทธรูป ในพิธีกรรมจะใช้กระจกหรือแก้วสะท้อนแสงอาทิตย์เข้าสู่ดวงเนตรพระพุทธรูป เป็นการแสดงถึงการปลุกให้ตื่นหรือเบิกพระเนตร แก้วกระจกสามดวง หมายถึง ญาณทั้งสามของพระพุทธองค์ในการตรัสรู้ คือ ปฐมยาม การระลึกชาติได้ มัชฌิมยาม การมองเห็นโลกมนุษย์ สวรรค์ นรก และปัจฉิมยาม คือการดับกิเลสทั้งมวล”

  • และเปิดผ้าขาวที่ปิดพระพักตร์ ( พระเศียร ) ของพระเจ้าทันใจออก พร้อมกับแกะขี้ผึ้งที่ปิดพระเนตร และที่ปิดพระโอษฐ์ออกให้หมด

  • ในขณะที่แกะขี้ผึ้งออกนั้น ให้บริกรรมพระคาถาว่า “ สะหัสสะเนตโต เทวินโต เนตโต ทิพพะจักขุง วิโสธายิ พุทธายะ พุทธะจักขุ ธัมมะจักขุ สังฆะจักขุ ทะวายะ สะวาหะ ฯ “ 3 จบ

  • แล้วเอาน้ำมันจันทน์เช็ดที่พระเนตร และพระโอษฐ์ เอาพัดหางนกยูงพัดวี 3 ครั้ง แล้วเอา แว่นสายตาพระเจ้า แกว่งตรงหน้าพระพุทธรูป เสร็จแล้วกลับหน้าแว่นออกมาด้านนอกทุกใบฯ

  • เมื่อพระสงฆ์สวดเบิกพระเนตรจบลงให้เจ้าภาพ คณะศรัทธา ทายกทายิกา ตีฆ้อง เพื่อสักการะบูชา พระเจ้าทันใจ

  • และเมื่อรุ่งอรุณมาถึง ก็ถึงเวลาโอกาสถวายข้าวมธุปายาส 49 ก้อน แด่พระเจ้าทันใจ โดยให้หญิง ที่สมมติเป็นนางสุชาดา เป็นผู้นำไปประเคน พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน

  • เสร็จแล้วให้พระสงฆ์ นำไปถวายพระเจ้าทันใจทีหนึ่ง

  • เมื่อถวายข้าวมธุปายาสเสร็จแล้ว พระสงฆ์สวดคาถาดับเทียนชัย

***** เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธี และเจตนาอันบริสุทธิ์ตามโบราณประเพณีแล้ว ก็จะเป็นศรีสง่าแก่พระพุทธศาสนา และเป็นอุดมมงคลแก่บรรดาพุทธบริษัท ผู้มากราบไว้ไปชั่วนิรันดร์กาลแลฯ

07.00น. พระสงฆ์รับบิณฑบาต บริเวณองค์เจดีย์(บันไดทางขึ้น)

08.00น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ บริเวณองค์เจดีย์

08.39น. พล.ร.ต.ปิโยรส -พล.ร.ต.หญิง สพฤดี ปรียานนท์

กล่าวนำถวายพระเจ้าทันใจ พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ ปางยืนภาวนาและผ้าป่าร่วมสร้าง พระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”

11.19 น. -พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ “ ญาณสังวรานุสรณ์”

ในวาระการสวรรคตของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จครบ 4 ปี

คณะสงฆ์ คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับประธานสงฆ์ในพิธี

พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิสีลาจารวิมลสกล ภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อดีตเลขานุการ ในองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

เดินทางถึงพระบรมธาตุเจดีย์ พักผ่อน ณ ที่นั่งประธานในพิธี

ประธานมูลนิธิดวงแก้วฯ กล่าวรายงาน เสร็จแล้วกราบอาราธนา

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

11.19 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกร กล่าวคำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริต

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์-ชัยมงคลคาถา

11.39 น. ประธานโครงการเทิดพระเกียรติ พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต

นำ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ไปยัง พระบรมธาตุเจดีย์

“ญาณสังวรานุสรณ์” เพื่อทำพิธีเปิด พร้อมบรรจุพระธาตุของ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในองค์พระเจดีย์ เสร็จแล้ว นำชมภายใน

องค์พระเจดีย์เสร็จแล้วเข้าที่พัก ณ ปะรำพิธีภายนอก

11.59 น. พิธีกรเบิกผู้มีอุปการคุณจำนวน19ท่านเข้ารับของที่ระลึกจากประธาน

12.29 น. คณะกรรมการกราบถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมฉลากภัต แด่ท่านเจ้าคุณธรรม ฯ และพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มาร่วมพิธี เสร็จแล้วพระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและให้พร

***เจ้าภาพสลากภัตนำไทยธรรมกราบถวายพระสงฆ์ที่จับฉลากของตนได้พร้อมนำส่งประธาน และพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานเพื่อเดินทางกลับ

12.30 น. เสร็จพิธี แขกผู้มีเกียรติ เรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน


Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page