หนังสือธรรมะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

มูลนิธิดวงแก้วได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี ปีละ 3-4 เล่ม โดยนำบทบรรยายธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐาน หรือการรวบรวมธรรมะที่น่าสนใจมาจัดพิมพ์เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการแด่ผู้สนใจใฝ่ศึกษา จึงได้รวบรวมหนังสือธรรมะนำมาลงในรูปแบบ ebook ให้ท่านผู้สนใจหาอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านและนำไป ปฏิบัติภาวนาบ้างไม่มากก็น้อย

อานาปานสติ http://www.duangkaew.org/coverbook/arna.pdf

ธรรมคู่แข่งขัน http://www.duangkaew.org/coverbook/dhamma_Khoo_khang.pdf

สันติภาพภายนอก สันติภาพภายใน

http://www.duangkaew.org/…/Copy%20of%20Book%20TH%20Small.pdf

ครั้งหนึ่งใต้ร่มกาสาวพัสตร์

http://www.duangkaew.org/coverbook/once_in_the_shadow.pdf


Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean
  • Google+ Clean

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com