top of page

การเตรียมงานยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์


ร่าง กำหนดการพิธีกฐินและยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์

ณ วัดป่าบัวแก้วฯ 21-25 ต.ค.59 สำหรับอาสาสมัคร

21 ต.ค. 2559 ตั้งเต็นท์- ฝั่งวัดและฝั่งเจดีย์

18.00น ซื้อดอกไม้ ปากคลองตลาด บัว/กล้วยไม้/เครื่องบวงสรวง

เสร็จแล้วเดินทางเข้าวัดป่าบัวแก้วฯ

22 ต.ค. 2559 จับระบายผ้า – ประดับดอกไม้ ต้นไม้

07.30น. ถวายจังหัน

08.00น. รับศีลแปด/ห้า สำหรับผู้มาปฏิบัติ ภาวนา

09.00น. 1 จัดระบายผ้า

1.รอบองค์เจดีย์4ระดับ+หัวเสา24ต้น

2.โต๊ะพิธี สามตัว

3.โต๊ะสมเด็จพระสังฆราชฯ+เสา(ดิ้นทอง)

4.เต็นท์พิธี (2)สำหรับพิธีสงฆ์ (2)สำหรับแขกฆราวาส

5.กระเช้าอัญเชิญยอดเจดีย์และพระธาตุ

6.ซุ้มรอบเจดีย์ทั้งสี่

2. จัดต้นไม้รอบโคนเสารอบเจดีย์24ต้น+ ซุ้มรอบเจดีย์ซุ้มละ4ต้น และ เต็นท์พิธีทั้งสี่ (4*4) +/- ป้ายเจดีย์หน้าบันไดทางขึ้นเจดีย์

3. ปักธงทางเข้าวัด หน้าวัดและทางขึ้นเจดีย์

4. เตรียมเต็นท์ โรงทาน - จุดบริการน้ำ

5. จัดบริเวณวัดรับพิธีกฐิน-เหมือนทุกปี ที่ศาลาใหญ่ และบริเวณใส่บาตรหน้าศาลา

6. ทำความสะอาดห้องน้ำ ทางเดิน อาคารและบริเวณวัด+เจดีย์

7. จัดทำที่ใส่ขยะ บริเวณ วัด และเจดีย์

8. เปิดโรงทานให้ผู้มาช่วยงาน

19.00น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งภาวนา

23 ต.ค. 2559 จัดดอกไม้- เครื่องบวงสรวง –เครื่องบูชาพระบรมธาตุ

-ตรวจสอบอุปกรณ์อัญเชิญพระธาตุ – ตรวจสอบงานทั้งหมด

04.00น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า-นั่งภาวนา

07.00น. ถวายจังหัน

09.00น. 1. จัดดอกไม้ประดับตามโคนเสาทั้ง60ต้น

2. จัดดอกไม้ที่โต๊ะพิธี – รูปสมเด็จ – เต็นท์พิธี –กระเช้าอัญเชิญพระธาตุฯ โต๊ะหมู่บูชาที่เจดีย์ 2แห่ง และหน้าพระประธานศาลาใหญ่

+หน้ารูปองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ

3. เตรียมของปัจจัยไทยธรรม-ของที่ระลึกผู้มีอุปการคุณ-ผู้ร่วมงาน

4. ตรวจสอบบริวารกฐินและผ้าพระกฐินให้พร้อม+คำกล่าวถวายผ้ากฐิน

5. เตรียมของมอบให้ชาวบ้าน บ้านหินแหลม 100ชุด –ข้าวสาร-ผ้าห่ม-เสื้อ +จับฉลากเพื่อรับมอบพระพุทธรูปไปบูชาที่บ้าน จากพระอาจารย์บุญมีฯ

กำหนดการพิธีกฐินและยกยอดพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดป่าบัวแก้วฯ 24ต.ค.59

04.00น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งภาวนา

07.00น. ตักบาตรข้าวสุก หน้าศาลาใหญ่

08.00น. ถวายจังหัน อังคาสพระภิกษุสงฆ์

09.30น. ถวายผ้าพระกฐิน สามัคคี วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

10.30น. ถวายผ้าป่าร่วมกองกฐิน

1.ผ้าป่าโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ

2.ผ้าป่าสร้างอาคารเรียน รร.บ้านหินแหลม

3.ผ้าป่าสร้างหอพระประธานรพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

4.ผ้าป่าสร้างโรงอาหารโรงครัววัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรฯ

11.00น. พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เสร็จแล้วให้พร

13.00น. ประธานฯจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน

13.30น. พระอาจารย์บุญมีฯและคุณฐาวรา หวั่งหลี ประธานในพิธี บรรจุเครื่องบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมสารีริกธาตุในผอบ-ภาชนะบรรจุ เสร็จแล้วอัญเชิญขึ้นยอดพระบรมธาตุเจดีย์

1.เครื่องบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

2.พระบรมสารีริกธาตุ

3.ยอดพระบรมธาตุเจดีย์-พระเกตุ ดอกบัวตูม

4.พระเบญจปฎลเศวตฉัตร-เครื่องประกอบอิสริยยศ ของสมเด็จพระสังฆราชฯ

***พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ “เจริญชัยมงคลคาถา” ตลอดพิธี ***

คำว่า ชยนฺโต (ชะ-ยัน-โต)

แปลว่า- ชนะอยู่ –ชัยชนะได้เกิดขึ้นแล้วและยังชนะอยู่- บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าและ พระอริยะสาวกผู้ชนะกิเลสพ้นจากทุกข์และ วัฏฏะสงสาร

15.00น. ประธานฝ่ายฆราวาส (คุณป้าฐาวรา หวั่งหลี)และคณะ กราบถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อเสร็จแล้ว

1.เจ้าอาวาสแต่ละวัดที่มาร่วมพิธี รับของที่ระลึกจากประธานฝ่ายสงฆ์(พระอาจารย์บุญมี)

2.ผอ.รพ.ยางตลาด รับปัจจัยสร้างหอพระประธานจาก พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

3.ผอ.รร. บ้านหินแหลม,ผอ.รร.บ้านดงโคร่ง,ผอ.รร.บ้านลิ่นถิ่น รับตู้ยาและของที่ละลึกจาก ประธานฝ่ายฆราวาส – คุณป้า ฐาวรา หวังหลี

4.คณะผู้มีอุปการะคุณต่อโครงการเทิดพระเกียรติฯ รับของที่ระลึกจาก- ประธานฝ่ายสงฆ์

5.ชาวบ้านผู้จับฉลาก ได้ เข้ารับพระพุทธรูปประจำครัวเรือนจาก- พระอจ.บุญมี

16.00น. พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พร--- เสร็จพิธี ---


Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page