top of page

ระเบียบสำหรับผู้มาปฏิบัติ ณ วัดป่าบัวแก้วฯ


วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์

มี นโยบายของวัดป่าบัวแก้วคือ "การส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางวัดป่ากรรมฐาน”

ดังนั้นควรวางธุระในหน้าที่การงานไว้ด้านนอก เมื่อเข้ามาอยู่ ณ

ที่แห่งนี้แล้ว ควรให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจตัวเองอย่างที่สุด เน้นการพัฒนาจิตใจด้วยการอยู่อย่างสันโดษและไม่รบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น

และให้ความเคารพสูงสุดต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ กรุณาถอดยศถา บรรดาศักดิ์และตัวตนของท่านออก เพราะผู้ปฏิบัติทุกท่านมีศักดิ์ศรี เสมอกัน ตามธรรมวินัยในพุทธศาสนานี้

ระเบียบสำหรับผู้มาปฏิบัติทั่วไป

-รับผู้ปฏิบัติได้ครั้งละไม่เกิน 1สัปดาห์ สูงสุด หญิง2 คน ชาย2คน

-ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ สามารถถูกขอให้ออกจากวัดได้ทุกเวลา

-ผู้ต้องการมาปฏิบัติธรรมที่วัด ต้องส่งหนังสือแนะนำตนขอเข้าปฏิบัติ แจ้งวันเวลาที่จะขอเข้าและต้องได้รับอนุญาต จากประธานสงฆ์ ณ วัดป่าบัวแก้วก่อนจึงเข้ามาปฏิบัติที่วัดได้

-การเข้าพักต้องลงทะเบียนเข้าพักกับประธานสงฆ์พร้อมมอบบัตรประชาชนไว้จนกว่าจะลากลับ

-ไม่พูดคุยกัน, เคารพกันตามวัยวุฒิ และคุณวุฒิ,

หมั่นศึกษาหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา

-ให้ความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์

-ไม่แสวงหาความสุขจากการตามใจตน

-จอดรถไว้เฉพาะที่จอดรถ ด้านหน้าบริเวณต้นไม้

ไม่ควรนำไปจอดบริเวณที่พัก

-ประตูรั้ววัดจะปิดหลังหมดเวลาจังหัน

ไม่ควรออกจากบริเวณวัดโดยไม่ขออนุญาตสงฆ์

-ต้องนำของใช้ส่วนตัวต่างๆ มาเองเช่น ชุดขาว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้า และยาประจำตัวฯ

-อาคารของสงฆ์และที่พักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หากไม่มีเหตุจำเป็น ไม่ควรเข้าไปรบกวน หรือวุ่นวาย

ผู้เข้ามาปฏิบัติในต้องถือศีล8

-ห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์

-ห้ามลักทรัพย์ หยิบถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้

-อพรหมจาริยา คือไม่ผิดพรหมจรรย์ ไม่ถูกต้องเพศตรงกันข้าม

-ห้ามพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

-ห้ามดื่มสุราสิ่งมึนเมา สูบบุหรี่–ยาเสพติด

-ห้ามรับประทานอาหารหลังยามวิกาล คือหลังเที่ยงวันถึงเช้าวันใหม่

-ห้ามลูบไล้ร่างกายด้วยของหอม –แป้ง ห้ามทัดดอกไม้-เครื่องประดับและ ฟ้อนรำ-ฟังเพลง

-ห้ามนั่งนอนในเตียงสูงหรือเบาะ-ฟูกที่สูง-นุ่มสบาย

การรับประทานอาหาร

-โรงอาหารจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง จะมีน้ำปานะไว้บริการสำหรับผู้ถือศีล 8 ซึ่งไม่สามารถทานอาหารได้หลังเที่ยงวันถึงพระอาทิตย์ขึ้นในวันใหม่ ไม่หุงหาอาหารทานเอง

-การรับประทานอาหาร เพียงหนึ่งมื้อหลังพ่อแม่ครูอาจารย์ฉันจังหันแล้ว และรับส่วนที่เหลือนั้นมาพิจารณา ควรนั่งแยกโต๊ะชาย-หญิง และไม่ควรพูดคุยกัน

-น้ำปานะที่มีบริการให้ควรระมัดระวังว่าส่วนใดสำหรับดื่มก่อนเที่ยง และส่วนใดสามารถดื่มได้หลังเที่ยง ไม่ทานอาหารหลังเที่ยงวันถึงพระอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่

-ไม่นำอาหาร นม ของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานในที่พัก/ในอาคาร เพราะอาจจะทำให้ มด หนู แมลงสาบเข้าไปอาศัยในที่พักเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และ ลำบากต่อการจัดการทีหลังได้ และเป็นการรบกวนผู้อื่นอีกด้วย

การใช้สิ่งของและอาคารต่างๆ

-เมื่อนำ ของใช้ต่างๆไปใช้ ควรนำกลับมาเก็บ

ที่เดิมทุกครั้ง

-การใช้น้ำ ไฟ พัดลม เมื่อใช้แล้วปิดทุกครั้งช่วยกันประหยัดเสมอ

-ควรคิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอในการอยู่ร่วมกัน

ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

-ปิดประตูให้สนิททุกครั้งเมื่อเข้า-ออก ณ ที่ใดๆ เพื่อป้องกันสัตว์

แมลง ยุงฯลฯ เข้าไปรบกวนผู้อื่น

ระเบียบอื่นๆ

-ระเบียบการแต่งกายชุดขาว หรือ เสื้อขาว ผ้าถุง/กางเกงดำ

ไม่อนุญาต ให้มีลวดลาย ตัวหนังสือ สีสัน หรือบาง รัดรูป

และกางเกงขาสั้น –ขาสามส่วน

-ผู้เข้าปฏิบัติในวัดควรเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลาทุกท่าน

ระเบียบการใช้ห้องน้ำ

-ควรช่วยรักษาความสะอาดหลังเสร็จธุระแล้ว

(ห้ามใช้สายชำระฉีดน้ำล้างพื้น และอื่นๆ)

-ล้างเท้าและถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำ

-ทำความสะอาดก่อนออกจากห้องน้ำให้เหมือนก่อนเข้าไป

หรือสะอาดกว่าเดิม

-ปิดฝาถังน้ำโถส้วม และฝานั่งทุกครั้งเพื่อป้องกันแมลง

และยุงไปเพาะพันธุ์ หรือตกลงไปตาย

-ปิดประตูให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปรบกวน

-ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ เปิดรองไว้ใช้แต่พอดี

-ห้ามทิ้งผ้าอนามัย/กระดาษชำระลงในโถส้วม

ระเบียบการใช้ที่พัก

-เครื่องนอนในห้องพัก เมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาด ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เหม็นอับ หรือติดกลิ่นตัว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติท่านอื่นที่มาใช้ต่อไปได้ หากไม่ทำ อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรค หรือเกิดเชื้อรา กลิ่นเหม็น ที่จะทำให้ที่นอน และหมอนเสียได้

-ควรเคารพความเป็นส่วนตัวในห้องพักระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติด้วยกัน ของ ใช้ส่วนตัวควรเก็บให้เป็นระเบียบ ไม่วางเกะกะ และต้องปัดกวาดเช็ดถู ห้องพักทั้งก่อนเข้าพักและก่อนกลับบ้านให้เรียบร้อย

-ของใช้ส่วนตัวที่ได้ซักล้างไม่ควรเอาออกไปตากภายนอกอาคาร

ควรตากในอาคารหรือที่สำหรับตากเท่านั้น

-ผู้ปฏิบัติหญิงไม่ควรเข้าไปเขตที่พักฝ่ายชาย

และบริเวณที่พักของพระสงฆ์

- ผู้ปฏิบัติชายไม่ควร ไปเขตที่พักผู้ปฏิบัติหญิง

-ไม่สูบบุหรี่-ไม่ใช้ยาเสพติดทุกประเภท

-ผู้ปฏิบัติหญิงควรช่วยทำความสะอาดครัวและบริเวณที่พักหญิง

ให้สะอาดเสมอ และหมักเศษอาหารทุกวัน

-ผู้ปฏิบัติชายควรช่วยทำความสะอาดอาคารพักและอาคารต่างๆพร้อมดูแลเรื่องต้นไม้ใบไม้ที่ต้องตัดแต่ง,เผาขยะ,ติดตามครูอาจารย์ไปบิณฑบาต งานที่ได้รับมอบหมาย และงานที่สมควรต่างๆ

-ไม่นำอาหาร นม ของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานในที่พัก/ในอาคาร เพราะอาจจะทำให้ มด หนู แมลงสาบเข้าไปอาศัยในที่พักเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และ ลำบากต่อการจัดการทีหลังได้ และเป็นการรบกวนผู้อื่นอีกด้วย

ตารางกิจกรรมประจำวัน

03.00 น. ระฆังแห่งสติ

04.00 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ -เดินจงกรม

06.00 น. เตรียมอาหารถวายพระและใส่บาตร

07.30 น. ถวายจังหันเช้าแด่พระสงฆ์

เสร็จแล้ว รับอาหารจากสงฆ์มาพิจารณา

09.00 น. ทำความสะอาดสถานที่ ครัว

เก็บเศษอาหารไปหมัก เผาขยะ

10.00 น. ธรรมปฏิบัติ นั่งสมาธิ-เดินจงกรม

12.30 น. ถวายน้ำปานะพระอาจารย์

14.00 น. ทำความสะอาดสถานที่

16.00 น. ธรรมปฏิบัติ นั่งสมาธิ-เดินจงกรม

19.00 น. ทำวัตรเย็น- ฟังธรรม

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. อุปกรณ์เครื่องนอน

--ถุงนอน -ผ้าห่ม -ผ้าปูที่นอน -ปลอกหมอน

2. รองเท้าแตะ

3. ขันน้ำ

4. สบู่,ยาสีฟัน+แปรงสีฟัน

5. ผ้าถุง (หญิง) , กางเกงอาบน้ำ (ชาย)

6. ผ้าอนามัย+กระดาษห่อ

7. ยาประจำตัว, ยากันยุง

8. ไฟฉาย

9. ร่ม

หมายเหตุ : การแต่งกายใช้เสื้อสีขาว หญิงผ้าถุงดำ ชายกางเกงดำ

(ควรเตรียมเสื้อผ้าให้ครบตามเวลาที่เข้าพักภาวนา)


Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page