top of page

เรียนเชิญสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆ รร.บ้านหินแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี


สร้างอาคารเรียนให้รร.บ้านหินแหลม  (ช่วยกันอีกสักครั้งนะครับ -เด็กๆต้องการห้องเรียนครับ)  3ปีก่อนเราได้่บูรณะรร.บ้านหินแหลมทั้งรร. แต่ปลายปีนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังให้รร.บ้านหินแหลมที่นี่อีกครั้งนะครับ ใครสนใจเรียนเชิญครับ งบประมาณ1.2ล้านบาท กรุณาติดตามกิจกรรมนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้สำเร็จนะครับ มีเด็กเข้าใหม่และเลื่อนชั้นอีก80คนที่ต้องการห้องเรียนเพิ่มสามสี่ห้อง(6*9ม.)ครับ  บูรณะรร.บ้านหินแหลม ครั้งที่1 ห้องน้ำ เปลี่ยนโถ ทำ บ่อเกราะบ่อซึมใหม่ เสร็จแล้วบูรณะอาคารเรียนป1 ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ครั้งต่อไปเป็นห้องน้ำที่เหลือทั้งหมด ปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ซึงทำให้เด็กๆลำบากมากที่ต้องเรียนนอกห้องสักระยะ หอพระก็ใกล้เป็นรูปร่างแล้วครับ ต้นเดือนหน้าคงเป็นรูปร่างแล้ว ใครสนใจช่วยกันนะครับ เด็กๆเล็กๆน่ารักมากๆๆ

StartFragment

สร้างอาคารเรียนให้รร.บ้านหินแหลม

(ช่วยกันอีกสักครั้งนะครับ -เด็กๆต้องการห้องเรียนครับ)

3ปีก่อนเราได้่บูรณะรร.บ้านหินแหลมทั้งรร. แต่ปลายปีนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังให้รร.บ้านหินแหลมที่นี่อีกครั้งนะครับ ใครสนใจเรียนเชิญครับ งบประมาณ1.2ล้านบาท กรุณาติดตามกิจกรรมนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้สำเร็จนะครับ มีเด็กเข้าใหม่และเลื่อนชั้นอีก80คนที่ต้องการห้องเรียนเพิ่มสามสี่ห้อง(6*9ม.)ครับ บูรณะรร.บ้านหินแหลม ครั้งที่1 ห้องน้ำ เปลี่ยนโถ ทำ บ่อเกราะบ่อซึมใหม่ เสร็จแล้วบูรณะอาคารเรียนป1 ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ครั้งต่อไปเป็นห้องน้ำที่เหลือทั้งหมด ปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ซึงทำให้เด็กๆลำบากมากที่ต้องเรียนนอกห้องสักระยะ หอพระก็ใกล้เป็นรูปร่างแล้วครับ ต้นเดือนหน้าคงเป็นรูปร่างแล้ว ใครสนใจช่วยกันนะครับ เด็กๆเล็กๆน่ารักมากๆๆ

EndFragment

สร้างอาคารเรียนให้รร.บ้านหินแหลม  (ช่วยกันอีกสักครั้งนะครับ -เด็กๆต้องการห้องเรียนครับ)  3ปีก่อนเราได้่บูรณะรร.บ้านหินแหลมทั้งรร. แต่ปลายปีนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังให้รร.บ้านหินแหลมที่นี่อีกครั้งนะครับ ใครสนใจเรียนเชิญครับ งบประมาณ1.2ล้านบาท กรุณาติดตามกิจกรรมนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้สำเร็จนะครับ มีเด็กเข้าใหม่และเลื่อนชั้นอีก80คนที่ต้องการห้องเรียนเพิ่มสามสี่ห้อง(6*9ม.)ครับ  บูรณะรร.บ้านหินแหลม ครั้งที่1 ห้องน้ำ เปลี่ยนโถ ทำ บ่อเกราะบ่อซึมใหม่ เสร็จแล้วบูรณะอาคารเรียนป1 ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ครั้งต่อไปเป็นห้องน้ำที่เหลือทั้งหมด ปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ซึงทำให้เด็กๆลำบากมากที่ต้องเรียนนอกห้องสักระยะ หอพระก็ใกล้เป็นรูปร่างแล้วครับ ต้นเดือนหน้าคงเป็นรูปร่างแล้ว ใครสนใจช่วยกันนะครับ เด็กๆเล็กๆน่ารักมากๆๆ


Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page