เรียนเชิญสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆ รร.บ้านหินแหลม ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี


สร้างอาคารเรียนให้รร.บ้านหินแหลม  (ช่วยกันอีกสักครั้งนะครับ -เด็กๆต้องการห้องเรียนครับ)  3ปีก่อนเราได้่บูรณะรร.บ้านหินแหลมทั้งรร. แต่ปลายปีนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังให้รร.บ้านหินแหลมที่นี่อีกครั้งนะครับ ใครสนใจเรียนเชิญครับ งบประมาณ1.2ล้านบาท กรุณาติดตามกิจกรรมนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้สำเร็จนะครับ มีเด็กเข้าใหม่และเลื่อนชั้นอีก80คนที่ต้องการห้องเรียนเพิ่มสามสี่ห้อง(6*9ม.)ครับ  บูรณะรร.บ้านหินแหลม ครั้งที่1 ห้องน้ำ เปลี่ยนโถ ทำ บ่อเกราะบ่อซึมใหม่ เสร็จแล้วบูรณะอาคารเรียนป1 ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ครั้งต่อไปเป็นห้องน้ำที่เหลือทั้งหมด ปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ซึงทำให้เด็กๆลำบากมากที่ต้องเรียนนอกห้องสักระยะ หอพระก็ใกล้เป็นรูปร่างแล้วครับ ต้นเดือนหน้าคงเป็นรูปร่างแล้ว ใครสนใจช่วยกันนะครับ เด็กๆเล็กๆน่ารักมากๆๆ

StartFragment

สร้างอาคารเรียนให้รร.บ้านหินแหลม

(ช่วยกันอีกสักครั้งนะครับ -เด็กๆต้องการห้องเรียนครับ)

3ปีก่อนเราได้่บูรณะรร.บ้านหินแหลมทั้งรร. แต่ปลายปีนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังให้รร.บ้านหินแหลมที่นี่อีกครั้งนะครับ ใครสนใจเรียนเชิญครับ งบประมาณ1.2ล้านบาท กรุณาติดตามกิจกรรมนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้สำเร็จนะครับ มีเด็กเข้าใหม่และเลื่อนชั้นอีก80คนที่ต้องการห้องเรียนเพิ่มสามสี่ห้อง(6*9ม.)ครับ บูรณะรร.บ้านหินแหลม ครั้งที่1 ห้องน้ำ เปลี่ยนโถ ทำ บ่อเกราะบ่อซึมใหม่ เสร็จแล้วบูรณะอาคารเรียนป1 ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ครั้งต่อไปเป็นห้องน้ำที่เหลือทั้งหมด ปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ซึงทำให้เด็กๆลำบากมากที่ต้องเรียนนอกห้องสักระยะ หอพระก็ใกล้เป็นรูปร่างแล้วครับ ต้นเดือนหน้าคงเป็นรูปร่างแล้ว ใครสนใจช่วยกันนะครับ เด็กๆเล็กๆน่ารักมากๆๆ

EndFragment

สร้างอาคารเรียนให้รร.บ้านหินแหลม  (ช่วยกันอีกสักครั้งนะครับ -เด็กๆต้องการห้องเรียนครับ)  3ปีก่อนเราได้่บูรณะรร.บ้านหินแหลมทั้งรร. แต่ปลายปีนี้เราจะมาร่วมกันสร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังให้รร.บ้านหินแหลมที่นี่อีกครั้งนะครับ ใครสนใจเรียนเชิญครับ งบประมาณ1.2ล้านบาท กรุณาติดตามกิจกรรมนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้สำเร็จนะครับ มีเด็กเข้าใหม่และเลื่อนชั้นอีก80คนที่ต้องการห้องเรียนเพิ่มสามสี่ห้อง(6*9ม.)ครับ  บูรณะรร.บ้านหินแหลม ครั้งที่1 ห้องน้ำ เปลี่ยนโถ ทำ บ่อเกราะบ่อซึมใหม่ เสร็จแล้วบูรณะอาคารเรียนป1 ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องกิจกรรม ครั้งต่อไปเป็นห้องน้ำที่เหลือทั้งหมด ปรับปรุงอาคารเรียนเปลี่ยนหลังคา ซึงทำให้เด็กๆลำบากมากที่ต้องเรียนนอกห้องสักระยะ หอพระก็ใกล้เป็นรูปร่างแล้วครับ ต้นเดือนหน้าคงเป็นรูปร่างแล้ว ใครสนใจช่วยกันนะครับ เด็กๆเล็กๆน่ารักมากๆๆ


Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts