บูรณะทำสีพระประธานใหม่

วัดกตัญญุตาราม-วัดที่สร้างให้คุณแม่สินทรา

พระประธานและพระในวัดหลายองค์สีแตกกระเทาะอย่างที่เห็น จนเมื่อเราไปทอดผ้าป่าสร้างเมรุให้เมื่อสองเดือนก่อน้จึงได้ติดต่อช่างไปบูรณะทำสีใหม่หมด ออกมาสวยงามมาก ต่อไปใครกราบไหว้บูชาก็จะชื่นใจปิติ ระลึกถึงองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างชื่นใจแล้ว กราบอนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่มีส่วนในครั้งนี้ครับ


Featured Posts
โพสต์จะได้รับการเผยแพร่ในเร็วๆ นี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook Clean
  • LinkedIn Clean
  • Google+ Clean

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com