top of page

October 22, 2017

ณ วันเวลานี้พวกเราได้สิ้นสุดจบเสร็จสิ้นโครงการเทิดพระเกียรติฯไปแล้ว 24ตุลาคม ครบ4ปีการจากไปของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ 2ปีของโครงการเทิดพระเกียรติฯ ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจขอพี่น้องประชาชนชาวไทยที่สำนึกในพระคุณอันยิ่งให้ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯที่รักเคารพศรัทธาในองค์ท่าน ที่สมบูรณ์ทั้ง ปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวท ไม่มีด่างพร้อย การที่พวกเราได้ทำคุณถวายท่านนี้จึงเป็นโอกาสอันวิเศษสุดในชีวิตทีเดียว เราขอสรปโครงการสั้นๆได้ดังนี้
1. พระมหาธาตุเจดีย์ “ ญาณสังวรานุสรณ์” ( ขนาดฐาน 60*60 เมตร สูง ประมาณ29 เมตร)
ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯ ณ บริเวณก่อสร้าง วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี งบประมาณ 40 ล้านบาท
 เริ่มดำเนินการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนสาม ปีมะแม
และได้ทำพิธียกยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีวอก หลังจากสร้างองค์พระธาตุเสร็จ คณะกรรมการก็ได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยพระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย เมตตามาเป็นองค์ประธาน พร้อมชาวบ้านและนักเรียนรร.บ้านหินแหลมประมาณ300คน ตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากบ้านหินแหมมีพระอาจารย์สมบัติ เจ้าอาวาสวัดป่าบัวแก้วฯ นำขึ้นมามอบถวายพระอาจารย์บุญมี นำคณะทั้งหมดสักการะและบรรจุในพระมหาสถูปที่จัดเตรียมไว้กลางองค์พระบรมสารีริกธาตุ ในวันวิสาขบูชาที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก ปีระกา ทั้งนี้ กำหนด
มีพิธีสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบสองปีระกา
2. อาคารศูนย์ดูแลและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ “ ญาณสังวรานุสรณ์ “ ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการ
อาคารดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ “ญาณสังวรานุสรณ์” รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
เนื่องจากสองสามปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ทำงานร่วมกับท่านสร้างเหยินมูลนิธิฉือจี้ประเทศไต้หวัน พบว่าปัจจุบันปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุมีมากขึ้นทุกวันในทุกๆประเทศ จึงได้จัดร่างหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วย แต่เนื่องด้วยงานโครงการต่างๆของมูลนิธิฯมีมากยิ่งขึ้นแต่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิมีไม่เพียงพอสำหรับโครงการต่างๆทั้งหมด เราจึงมีแนวคิดว่าจะส่งเสริมและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ สำหรับกองทัพเรือเอง ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ท่านก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริม ในเรื่องนี้เช่นกัน ทางมูลนิธิฯจึงได้ประสานกับทางกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้เงินกองทุนของมูลนิธิฯที่เคยตั้งไว้เพื่อใช้พัฒนาองค์บุคคลของกรมแพทย์ทหารเรือไปศึกษาอบรมดูงานในต่างประเทศจำนวนหกล้านห้าแสนบาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ สามล้านหกแสนบาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึกฉุกเฉินเดิมเพื่อโครงการนี้ โดยได้ทำข้อตกลงและมอบเงินทุนจำนวนดังกล่าวให้กรมแพทย์ทหารเรือเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยขอระบุชื่ออาคารว่า “ญาณสังวรานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙ แห่งกรุงสยาม ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯที่มูลนิธิจัดทำขึ้น งบประมาณ 3.6 ล้านบาท สร้างมอบให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดใช้งานแล้ว เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา
3. วัดไทย รัตนประทีป 
วัดไทยรัตนประทีป ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ ฮังการี
เหตุเนื่องจากการที่มูลนิธิดวงแก้วฯได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเดือดร้อนในประเทศเซอร์เบียร์ จึงได้ทราบว่าในประเทศฮังการีมีมหาวิทยาลัยที่สอนแต่พระพุทธศาสนา ที่มีอธิการบดีที่เคยเป็นพระบวชกับหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง และมีการติดต่อประสานงานระหว่างพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ เช่นศรีลังกา ญี่ปุ่น จีน เมียนม่าร์ เกาหลี ธิเบต ภูฐาน ฯลฯ จึงได้ศึกษาหาข้อมูลจากทางสถานทูตไทย ประจำฮังการี พบว่ามีพระไทยไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองบูดาเปสต์หนึ่งรูป โดยเช่าอพาร์ตเม้นต์อยู่ชั้นสี่ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับเสนาสนะของพระสงฆ์ จึงมีดำริว่าจะจัดหาที่สร้างวัดให้เป็นเสนาสนะสำหรับสงฆ์ที่เหมาะสมต่อไป 
ต่อมาเมื่อมูลนิธิดวงแก้วฯได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการเทิดพระเกียรติ ถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ดึงเอาโครงการจัดตั้งวัดไทยในกรุงบูดาเปสต์ เข้ามาเป็นหนึ่งในโครงการเทิดพระเกียรติด้วย จากนั้นจึงได้เดินทางกลับไปประเทศฮังการี ประสานกับท่านเอกอัครราชทูต ขันธ์ทอง อูนากูล ดำเนินการช่วยจัดหาบ้านพร้อมที่ดินในกรุงบูดาเปสต์ที่เหมาะสมกับการทำเป็นวัด ต่อมาหลังจากได้เลือกสรรหาได้สักระยะหนึ่งจึงตกลงเลือกเอา บ้านเลขที่ 49-51 ถนน Batthyany. กรุงบูดาเปสต์ เนื้อที่ประมาณ ครึ่งไร่ (200ตารางวา)โดยตกลงราคาอยู่ประมาณ ห้าล้านบาท หลังจากมูลนิธิได้โอนเงินให้เพื่อดำเนินการซื้อบ้านแล้ว ก็ได้ทำสัญญาซื้อขายและมอบบ้านเพื่อทำเป็นวัดไทยเรียบร้อย คณะศรัทธาก็ได้ช่วยกันบูรณะปรับปรุงบ้านจนเสร็จเรียบร้อย ทางมูลนิธิดวงแก้วฯจึงได้กราบอาราธนา พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาส วัดป่าศรัทธาถวาย ประธานโครงการเทิดพระเกียรติฯฝ่ายสงฆ์ เดินทางไปเปิดวัดไทยแห่งนี้โดยให้ชื่อว่า “วัดไทยรัตนประทีป” กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีวอกโดยมีคณะสงฆ์ไทยภาคพื้นยุโรป และสาธุชนชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนกว่าห้าร้อยคนมาร่วมในพิธี เปิดวัดแห่งนี้ ซึ่งทำให้วัดไทยรัตนประทีปแห่งนี้เป็นวัดไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศฮังการี เป็นที่ชื่นชม สาธุการโดยทั่วไป ดั่งเจตจำนงที่ได้ตั้งโครงการไว้ 
(งบประมาณ 5 ล้านบาท)
4. การจัดกิจกรรม พิธีบูชาคุณเทิดพระเกียรติ ถวายแด่พระองค์ท่าน ณ อาคารกีฬาในร่ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตลอดปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน การเลือกเอาที่สวนลุมพินีเพราะอยู่หน้าตึกที่ท่านเคยประทับขณะอาพาธ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยได้กราบอาราธนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศมาทำพิธีครั้งละประมาณ10รูป รับบาตร รับจังหัน เจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วคณะกรรมการกราบถวายปัจจัยไทยธรรม และกราบถวายบุญกุศลอุทิสให้แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯเป็นอันเสร็จพิธีWhat's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

พิธีปั้นพระเจ้าทันใจ - พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ

October 21, 2017

การปั้นพระเจ้าทันใจ

พระเจ้าทันใจ หมายถึงพระพุทธรูปที่สามารถสร้างเสร็จภายใน 1 วัน พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่ามีพระพุทธานุภาพ ที่จะสามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภและบำบัดทุกข์ และความสมปรารถนาได้ทันอกทันใจเมื่ออธิษฐานขอพร

พระเจ้าทันใจ ในวัดสำคัญทางภาคเหนือ นิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน ๑ วัน กล่าวคือ จะเริ่มพิธีตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นไป จนสามารถสร้างองค์พระได้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนเวลา ๑๘.๐๐น.) ของวันถัดไป ถ้าสร้างไม่เสร็จถือเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้ในคืนวันเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปนั้น และจะมีขั้นตอน และพิธีกรรมที่ละเอียดซับซ้อน การสร้างพระพุทธรูป และสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จภายใน ๑วัน จึงถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ จึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพระพุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาที่บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จโดยปราศจากอุปสรรค ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปที่จะบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ
การสร้างพระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้างพระพุทธรูปอื่นๆ กล่าวคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจของมนุษย์ ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้น จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพุทธบริษัทตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย
โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้างพระเจ้าทันใจที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ วัดพระบรมธาตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า
กระบวนการสร้างพระเจ้าทันใจ มีเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการประชาสังคมเชิงพุทธที่สามารถหลอมรวมพุทธศาสนิกชนให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประสานความร่วมมือของพุทธบริษัท ๔ ประกอบบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่างครบถ้วนคือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ คือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือกล่าวอย่างง่ายๆว่า การกระทำที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ผู้กระทำดังต่อไปนี้
๑. บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน (ทานมัย) คือการเสียสละนับแต่ทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง ตลอดจนกำลังกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวม รวมถึงการละกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ ออกจากจิตใจ จนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม 
๒. บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) คือการตั้งใจรักษาศีล และการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีล ไม่ว่าจะเป็นศีล ๕ หรือศีล ๘ ของอุบาสกอุบาสิกา ศีล ๑๐ ของสามเณร หรือ ๒๒๗ ข้อของพระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา และใจ ให้บริสุทธิ์สะอาด พ้นจากกายทุจริต ๔ ประการ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม และเสพสิ่งเสพติดมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท วจีทุจริต ๔ ประการ คือไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดปด ไม่พูดเพ้อเจ้อ และไม่พูดคำหยาบ มโนทุจริต ๓ ประการ คือ ไม่หลงงมงาย ไม่พยาบาท ไม่หลงผิดจากทำนองคลองธรรม 
๓. บุญสำเร็จได้ด้วยการภาวนา (ภาวนามัย ) คือการอบรมจิตใจในการละกิเลส ตั้งแต่ขั้นหยาบไป จนถึงกิเลสอย่างละเอียด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญา รู้ทางเจริญและทางเสื่อม จนเข้าใจอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ บรรลุมรรค ผล นิพพานได้ในที่สุด 
๔. บุญสำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ (อปจายนมัย) คือการให้ความเคารพ ผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ๓ ประเภท คือ ผู้มี วัยวุฒิ ได้แก่พ่อแม่ ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุ ผู้มี คุณวุฒิ หรือคุณสมบัติ ได้แก่ ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ และผู้มี ชาติวุฒิ ได้แก่พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ 
๕. บุญสำเร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบ (เวยยาวัจจมัย) คือ การกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดี ที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวม โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่น การชักนำบุคคลให้มาประพฤติปฏิบัติธรรม มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ในฝ่ายสัมมาทิฎฐิ 
๖. บุญสำเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญ (ปัตติทานมัย) คือ การอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำไว้ ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง การบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วย ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ได้ทราบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระทำไป 
๗. บุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนา (ปัตตานุโมทนามัย) คือ การได้ร่วมอนุโมทนา เช่น กล่าวว่า “สาธุ” เพื่อเป็นการยินดี ยอมรับความดี และขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทำ ก็ขอให้ได้มีโอกาสได้แสดงการรับรู้ด้วยใจปีติยินดีในบุญกุศลนั้น ผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุโมทนาบุญนั้นเองด้วย 
๘. บุญสำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม (ธัมมัสสวนมัย) คือ การตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน หรือที่เคยฟังแล้วก็รับฟังเพื่อได้รับความกระจ่างมากขึ้น บรรเทาความสงสัยและทำความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้น จนเกิดปัญญาหรือความรู้ก็พยายามนำเอาความรู้และธรรมะนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่หนทางเจริญต่อไป 
๙. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม (ธัมมเทสนามัย) คือ การแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปของการกระทำ หรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ในทางที่ชอบ ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น หรือการนำธรรมไปขัดเกลากิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป 
๑๐. บุญสำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ตรง (ทิฏฐชุกัมม์) คือ ความเข้าใจในเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระ ทางเจริญทางเสื่อม สิ่งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเว้น ตลอดจนการกระทำความคิดความเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอ 
บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้ ผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยิ่งมากจนครบ ๑๐ ประการแล้ว ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระทำมากตามบุญที่ได้กระทำ ยิ่งได้มีการเตรียมกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ตั้งใจจรดเข้าสู่ศูนย์กลางกาย หยุดในหยุด เข้าไปแล้วก็ยิ่งได้รับบุญมหาศาลตามความละเอียดประณีตที่เข้าถึงยิ่งๆ ขึ้นไป
ในการสร้างพระเจ้าทันใจจะสร้างขึ้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน เริ่มตั้งแต่กระบวนการของพิธีกรรม การบวงสรวง การปั้น การบรรจุหัวใจ การเจริญพุทธมนต์ การเบิกเนตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ชาวพุทธเชื่อว่า อานิสงส์ของการสร้างพระเจ้าทันใจ จะเป็นกำลังใจให้เราทำกิจการใดก็จะสำเร็จสมประสงค์ได้อย่างทันใจจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงมีการสร้างสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

22-23 ตค.2560 พิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรานุสรณ์"+ ทอดผ้าพระกฐิน วัดป่าบัวแก้วฯ

October 22, 2017

โครงการเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โดยจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์”

ณ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล  มหาสังฆปริณายก ที่มีต่อมูลนิธิดวงแก้ว ที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตากรุณารับมูลนิธิดวงแก้วไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้ประทานการสนับสนุนช่วยเหลือและคำแนะนำอันทรงคุณค่ายิ่งเสมอมาและเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกิจการทางสาธารณกุศลต่างๆตลอดพระชันษาของพระองค์ท่าน

 

 

เจดีย์ 

หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลูกหลานและผู้เคารพนับถือได้สักการบูชา ถือกันว่ามีบุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะของมหาชนอยู่เพียง 4 พวก เรียกว่า ถูปารหบุคคล ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก และพระเจ้าจักรพรรดิ์

การจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ “ญาณสังวรานุสรณ์” ถวายเป็นอนุสรณ์เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน จึงเป็นการเหมาะสมสมควรอย่างยิ่ง สำหรับพวกเราพุทธบริษัท สาธุชนผู้มีความเคารพรัก ศรัทธาพระองค์ท่านทุกๆคน

Please reload

DUANG-KAEW FOUNDATION

Under the Patronage

of His Holiness Royal Thai Supreme Patriarch

1/1 soi23,Sukumvit Rd., Samutprakarn 10270

E-mail : duangkaew.org@gmail.com

Tel.    0851239952,    0818755588

 

bottom of page