พิธีสมโภชเปิดพระบรมธาตุเจดีย์

22-23ต.ค.60 พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ พร้อมปิดโครงการ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

Go to link