วัชรธรรมสถาน

อาคาร 70 ปี
พระอจ.บุญมี ธัมมรโต
Thai Medical Volunteer Team
Mobile Medical team
Promote Education in Rural area
ส่งเสริมการศึกษาในชนบท ด้วยการมอบทุนการศึกษา สร้างถาวรวัตถุอาคารเรียน จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้เด็กๆในชนบท

Next project

สร้างอาคารเรยนให้เด็กๆนักเรียนรร.บ้านหินแหลม 1หลัง งบประมาณ1.2ล้านบาท ปลายปี2559นี้
Thai Medical Volunteer team
จัดหน่วยแพทย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ล่าสุดส่งของ1.2ล้านบาทช่วยเหลือญี่ปุ่น เมือง Kumamoto
Disaster assistance team
มอบอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค พร้อมออกหน่วยแพทย์ เมื่อน้ำท่วมใหญ่ที่พม่า
ล่าสุดช่วยหมู่บ้านไฟใหม้ที่แม่อาย ถุงยังชีพ ปัจจัย งบประมาณ 100000บาท
1-P1360788
จัดทริปจาริกแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศ
16-19กค.นี้ จาริกบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน
มอบทุนสร้างอาคาร ดูแลผู้สูงอายุ
มูลนิธิดวงแก้วมอบเงิน3.6ลบ.เพื่อสร้างอาคาร ญาณสังวรานุสรณ์ ให้กรมแพทย์ทหารเรือ ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯ
Stupa in Honor of Thai Patriarch
สร้าง บำรุง ซ่อมแซม ถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนา
ล่าสุด คือพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ ถวาย สมเด็จพระสังฆราชฯ
Promote Buddhism สร้างบุญกุศล
กิจกรรมเผยแผ่ธรรมะ ของมูลนิธิฯ เช่น การจัดงานบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆ , การจัดทำสื่อธรรมะ, การจัดอบรมปฏิบัติธรรม, กิจกรรมจาริกแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังราช
Show More

1. ขอเชิญร่วมงานทำบุญบูชาคุณแผ่นดินและทำบุญปีใหม่วัชรธรรมสถาน 7 มกราคม 2561-
2.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยค่าเดินทางธรรมจาริกบุโรพุทโธ 7-11 ธันวาคม 2560
3. ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร "๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" ณ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 4.  - ขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอาคารผู้ป่วยใน "๗๐ ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต" ณ รพ.วังเจ้า จ.ตาก  

 5.   - ขอเรียนเชิญร่วมสร้างศาลาสร้างบารมี "๘๐ ปี เจ้าคุณเทพปัญญากวี" ณ วัชรธรรมสถาน       -
 
6.   ขอเรียนเชิญร่วมสร้างอาคารตรวจผู้ป่วย รพ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

 7.    -ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าปัจจัยค่าเดินทางธรรมจาริกประเทศอินเดีย 27 ก.พ.-4 มี.ค. 2561

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

  ติดต่อมูลนิธิ- duangkaew.org@gmail.com

พระอาจารย์ บุญมี

23 กพ. - 4 มีค.

  Recent  Activities 

Thai Medical Volunteer Team

   มอบทุนสร้าง อาคาร       "ญาณสังวรานุสรณ์"       ให้กรมแพทย์ทหารเรือ 3. 6 ลบ.

ประชาสัมพันธ์

DUANG-KAEW FOUNDATION

Under the Patronage

of His Holiness Royal Thai Supreme Patriarch

1/1 soi23,Sukumvit Rd., Samutprakarn 10270

E-mail : duangkaew.org@gmail.com

Tel.    0851239952,    0818755588

 

Thai Public charity organization number 362

 more information call  0851239952, 0818755588


ชื่อบัญชี "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์"

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย

สาขาอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง
 เลขที่บัญชี ๐๘๒-๒-๒๙๒๘๗-๖

 • Facebook Clean
 • LinkedIn Clean
 • Google+ Clean

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com